Štrková 578/4
010 09 Žilina
» 
E-mail
Každý náš zákazník môže využívať e-mailovú adresu na svojej doméne. Od vybraného balíka služieb závisí počet e-mailových adries a tiež veľkosť priestoru v MB, povoleného pre emaily.

Ako prostriedok pre emailovú komunikáciu môžete využiť buď službu WebMail - email priamo prostredníctvom internetového prehliadača, alebo nainštalovaný vlastný emailový klient - TheBat!, Outlook, Outlook Expres...

Webmail je pre Vás prístupný na adrese "http://mail.vasadomena.sk".

Pri používaní vlastného emailového klienta na Vašom počítači, je potrebné správne nastaviť server prichádzajúcej aj odchádzjúcej pošty a preto tu máme pre Vás pripravených niekoľko základných postupov ako to urobiť:
Pripravilie sme pre Vás aj podrobné obrázkové návody ako nakonfigurovať e-mailové účty v týchto najznámejších programoch: