Štrková 578/4
010 09 Žilina
» 
E-mail: konfigurácia odchádzajúcej pošty SMTP pre TheBat!
Nastavenie servera pre odchádzajúcu poštu - SMTP v programe TheBat!

V záložke Transport zadajte v kolónke SMTP server: smtp.telnet.sk a v roletkovom menu Connection vyberte (STARTTLS).
Inštalácia autentifikačného certifikátu: